ข่าวประชาสัมพันธ์

“ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์ แบ่งฝันปันความรู้” ประจำปี 2562

“ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์ แบ่งฝันปันความรู้” ประจำปี 2562

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม “ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์ แบ่งฝันปันความรู้” ประจำปี 2562 ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจำนวน 2 รางวัลได้แก่ ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดสัมมนาวิชาการ “120 ปี ถนนงามนามราชดำเนิน”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดสัมมนาวิชาการ “120 ปี ถนนงามนามราชดำเนิน”

โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเสวนาพิธีพราหมณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเสวนาพิธีพราหมณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก”

ซึ่งได้รับเกียรติจากพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพิธีพราหมณ์

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรม Q & A Museum

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรม Q & A Museum

Q & A Museum ตอบได้ให้เลยกับนิทรรศการ "สัปดมราชา บรมราชาภิเษก" ที่จัดแสดงรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘

อ่านต่อ
เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นดินแดนภาคกลาง ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นดินแดนภาคกลาง ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นดินแดนภาคกลาง” ครั้งที่ 4

อ่านต่อ
เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน ครั้งที่ 3  จ.กระบี่

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน ครั้งที่ 3 จ.กระบี่

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน จังหวัดกระบี่"

อ่านต่อ
เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น

อ่านต่อ