ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ
นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดยะลา

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดยะลา

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลนครยะลา ได้จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) จังหวัดยะลา

อ่านต่อ