ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ “อยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่ำ”

นิทรรศการ “อยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่ำ”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ
สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “สัตตมรัชบรมราชินี”

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “สัตตมรัชบรมราชินี”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “สัตตมรัชบรมราชินี”

อ่านต่อ