ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “112 ปี ราชนารีห้าแผ่นดิน”

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “112 ปี ราชนารีห้าแผ่นดิน”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “112 ปี ราชนารีห้าแผ่นดิน”

อ่านต่อ
นิทรรศการ “อยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่ำ”

นิทรรศการ “อยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่ำ”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ
สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “สัตตมรัชบรมราชินี”

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “สัตตมรัชบรมราชินี”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “สัตตมรัชบรมราชินี”

อ่านต่อ