ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ "สักสี - สักศรี"

 
นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "สักสี - สักศรี" ณ มิวเซียมสยาม โดยมิวเซียมสยามร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบอกเล่าวัฒนธรรมการสักของชาวเผ่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน ภายในงานมีการแสดงศิลปะการแสดงจากชนพื้นเมืองจากประเทศไต้หวัน การแสดงการสักบนร่างกาย นิทรรศการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของการสักในชนเผ่าประเทศไต้หวัน โดยนิทรรศการนี้จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 (ปิดวันจันทร์)

ภาพประกอบ