ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง "120 ปี ถนนงามนามราชดำเนิน"

 
ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษาเรื่อง " 120 ปี ถนนงามนามราชดำเนิน"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
สำรองที่นั่งทางออนไลน์เท่านั้นนะค่ะ โดยกรอกรายละเอียดทางแบบตอบรับออนไลน์ หรือ แสกนที่ QR Code 
 
 
    
 
 
ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. หรือจนกว่าจำนวนที่นั่งเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2280 3414 ต่อ 111
 
เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯมีที่จอดรถจำนวนจำกัด ท่านสามารถเดินทางมาร่วมงานเสวนาได้ด้วยรถโดยสารสาธารณะ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ