ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ “อยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่ำ”


 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง "อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ"  โดยนำเสนอเรื่องราวน่าประทับใจของวังไกลกังวล อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการจัดนิทรรศการด้วยสื่อต่างๆ รวมถึงจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่ทรงคุณค่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ
 
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
(หยุดวันจันทร์, ปีใหม่, และวันสงกรานต์)