ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”


 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, เทศบาลนครพิษณุโลก, และเทศบาลเมืองภูเก็ต  จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เกี่ยวกับแง่มุมที่คนไทยอาจไม่เคยรู้ รวมถึงการจัดแสดงเรื่องราวเมืองไทยในรัชสมัยพระองค์ท่าน ที่ชวนทุกท่านร่วมย้อนเวลาไปเมื่อ 90 ปีก่อน โดยมีการจัดแสดงด้วยกันทั้งหมด 4 จังหวัด ดังนี้
 
 เยือนถิ่นฐานวังในรัชกาลที่ 7 ”
22 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
 
“ สู่ถิ่นอีสานย่านร้อยเอ็ด 
6 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 
สู่หัวเมืองฝ่ายเหนือ
11 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลนครพิษณุโลก (ศูนย์ ICT) จังหวัดพิษณุโลก
 
สู่ดินแดนใต้
4 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560
ณ พิพิธภัณฑ์ เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต