News

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรม Q & A Museum

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรม Q & A Museum

Q & A Museum  ตอบได้ให้เลยกับนิทรรศการ "สัปดมราชา บรมราชาภิเษก" ที่จัดแสดงรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในกรุงสยาม  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 761 คน ท่านใดที่สนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2562 นี้ เวลา 09.00 -16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
30  กรกฎาคม 2562

Q & A Museum

Gallery