Temporary exhibition


นิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรอิตาลี ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2476 ถึง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2477

READ MORE

เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เหรียญกลมแบนด้านหน้าแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ด้านข้างมีอักษรที่ขอบ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

READ MORE

ตาลปัตรพัดรองที่ระลึกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงภายในนิทรรศการ สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

พัดหน้านางพื้นผ้าแพรสีเขียว ปักไหมเป็นภาพพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรูปพระแสงศร 3 องค์ อันเป็นราชศาสตราวุธของพระราม

READ MORE

สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

วันที่ 24 เมษายน - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ในฐานะที่ทรงเป็นนักกีฬา

READ MORE

ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดนิทรรศการหมุนเวียน เกี่ยวกับกีฬาในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ''สานศิลปาชีพสองขัตติยะราชนารี''

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE