นิทรรศการหมุนเวียน


โครงการนิทรรศการหมุนเวียน “เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง”

อาหารชาววัง หรือ กับข้าวเจ้านาย ลักษณะพื้นฐานทั่วไปมีความใกล้เคียงกับอาหารของชาวบ้าน แต่มีศิลปะทั้งในแง่ของการเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา

อ่านต่อ

นิทรรศการชั่วคราว เรื่อง “เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ”

ประมุขของนานาอารยประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำประเทศ ผ่านเอกอัครราชทูตแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสต่างๆ

อ่านต่อ