นิทรรศการหมุนเวียน


นิทรรศการหมุนเวียน “เผย วัตถุเคยซ่อน” หัวเรื่องที่สอง “แบบร่างเอกสารงานพิมพ์ในพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

สามารถติดตามและเข้าเยี่ยมชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กันยายน 2566 ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง จาก “สยาม” สู่ “แคนาดา” 1931

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการหมุนเวียน จากสยาม สู่ แคนาดา 1931 โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เกี่ยวกับแผนที่ภายในสวนสาธารณะ

อ่านต่อ

นิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส

เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.00น. (ยกเว้นวันจันทร์)

อ่านต่อ

นิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรอิตาลี ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2476 ถึง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2477

อ่านต่อ

ชมนิทรรศการหมุนเวียน"สัปดมราชา บรมราชาภิเษก" รูปแบบ Virtual Museum

สัปดมราชา บรมราชาภิเษก วันที่ 24 เมษายน - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ