นิทรรศการหมุนเวียน

นิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส

นิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส

ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ที่นำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อ และจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่า อันได้แก่ อัลบั้มภาพถ่ายเมื่อคราวรัชกาลที่ 7 เสด็จฯ ทอดพระเนตรการทหาร ณ เมือง Nancy ประเทศฝรั่งเศส, เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลจองดองเนอร์ ชั้นที่ 1 ประเทศฝรั่งเศส และสมุดตารางเสด็จอินโดจีนแห่งฝรั่งเศส 14 เมษายน -8 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 เพื่อเสนอความรู้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสและสยามตลอดช่วงพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังเป็นการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องราว พระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
ท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน ได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ