ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า จ.นครปฐม และ พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า จ.นครปฐม และ พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” และพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยการรักษามาตรฐานความสะอาดในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยการรักษามาตรฐานความสะอาดในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยการเพิ่มความถี่ในการดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และวางเจลล้างมือฆ่าเชื้อให้บริการในจุดสัมผัสต่างๆ

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ประจำปี 2563

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส”

อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจำนวน 2 รางวัลได้แก่ ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ

อ่านต่อ