ติดต่อ

Contact Info

ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

Contact Info

วัน – เวลาที่ให้บริการ

ทุกวัน (เว้นวันจันทร์ วันปีใหม่ และสงกรานต์)
ตั้งแต่เวลา : 09.00 - 16.00 น.
ให้บริการนำชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้า
(ไม่เสียค่าเข้าชม)

ติดต่อ