บทความ


การเสวนาวิชาการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการปรับเปลี่ยนพัฒนาการดนตรีและนาฏกรรมของชาติ พ.ศ. 2468 – 2477 (วิกฤตและโอกาส)

แม้เกิดสถานการณ์ “วิกฤต” ในงานศิลปวัฒนธรรมของชาติแต่ถือได้ว่าเกิดเป็น “โอกาส” ให้งานดนตรี และนาฏกรรมได้รับการปรับปรุง และพัฒนาอย่างเป็นระบบการสืบทอดองค์ความรู้

อ่านต่อ

การอภิเษกสมรสครั้งแรกในสยาม

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา หลังจากสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศอังกฤษ

อ่านต่อ

การทรงรับราชสมบัติและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มาจากคำว่า พระราชพิธี + บรม + ราชา + อภิเษก คำสำคัญ คือคำว่า “อภิเษก”

อ่านต่อ