แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์


1. คุณมีความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แค่ไหน ?


2. คุณอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในเว็บไซต์ บอกเราได้ที่นี่


กรุณาทำการเลือก เพื่อประเมินความพึงพอใจ
บันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอบคุณสำหรับการประเมินความพึงพอใจ