พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ON VIEW

หนังสือแนะนำ

RECOMMENDED BOOKS

  1. ฝรั่งเศสในพระชนม์พระปกเกล้า
  2. วัตถุชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469
  4. หนังสือประกอบนิทรรศการ สายสัมพันธ์สองธรรมราชา <br>(TWO VIRTUOUS KINGS : PRAJADHIPOK AND BHUMIBOL)
  5. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5 เล่ม

ฝรั่งเศสในพระชนม์พระปกเกล้า

การเสด็จฯ เยือนเวียดนาม และกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ในปี 2473 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มิใช่เป็นเพียงพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศภูมิภาคเดียวกัน หรือการเจริญสัมพันธไมตรีดินแดนในอารักขาของฝรั่งเท่านั้น ท่านสามารถติดตามเนื้อหาและพระราชกรณียกิจได้ที่นิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564

วัตถุชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือวัตถุชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่มนี้สามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการชมนิทรรศการถาวรใน พิพิธภัณฑ์ฯ

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ และนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469 เป็นบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือประกอบนิทรรศการ สายสัมพันธ์สองธรรมราชา
(TWO VIRTUOUS KINGS : PRAJADHIPOK AND BHUMIBOL)

หนังสือประกอบนิทรรศการสายสัมพันธ์สองธรรมราชาเล่มนี้เป็น หนังสือประกอบนิทรรศการชั่วคราวที่จัดขึ้นในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471

หนังสือเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ เลียบมณฑลภูเก็ต พ.ศ. 2471 จัดพิมพ์ขึ้นในวาระคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

The 6th Thailand Tourism Awards 2009

รางวัลยอดเยี่ยมประเภทการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบสอบถามความพึงพอใจ