หนังสือแนะนำ

สมุดภาพ รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

สมุดภาพ รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469


สาระสังเขป : สมุดภาพประกอบคำอธิบายการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพจากการรวบรวมภาพถ่ายต้นฉบับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับนครเชียงใหม่และนครลำพูนซึ่งหาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการ นับเป็นโอกาสได้ทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงกิจการต่าง ๆ ของราษฎร เพื่อนำมาประกอบพระราชดำริที่จะทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองต่อไป การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ 
 
บรรณาธิการ และผู้บรรยายภาพ : ธงทอง จันทรางศุ
ISBN : -
Call number : DS570.3.ป2 .ส473 2561
ปีที่พิมพ์ : 2561
หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า, พระปกเกล้าศึกษา

อ่านฉบับเต็มได้โดยการ Scan QR Code ได้ที่ปกหนังสือ