นิทรรศการเคลื่อนที่


สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำนิทรรศการเคลื่อนที่

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" จ.สงขลา

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เปิดนิทรรศการเคลื่อน “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จ.ลำพูน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จ.นครราชสีมา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ Art Gallery and Exhibition จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ประจำปี 2564

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ในวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 จ.นราธิวาส

เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผ่านเหตุการณ์สำคัญและสภาพบ้านเมืองในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ