Outside exhibition


MOBILE EXHIBITION

at the Art Gallery and Exhibition, Nakhon Ratchasima.

READ MORE

นิทรรศการเคลื่อนที่

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564

READ MORE

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ประจำปี 2564

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ในวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

READ MORE

นิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 จ.นราธิวาส

เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผ่านเหตุการณ์สำคัญและสภาพบ้านเมืองในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

READ MORE

นิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ครั้งที่ 1 จ.ประจวบคีรีขันต์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

READ MORE

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นดินแดนภาคกลาง ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นดินแดนภาคกลาง” ครั้งที่ 4

READ MORE

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน ครั้งที่ 3 จ.กระบี่

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน จังหวัดกระบี่"

READ MORE

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น

READ MORE