Temporary exhibition


สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 'มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า'

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ร่วมเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

READ MORE

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง จาก “สยาม” สู่ “แคนาดา” 1931

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการหมุนเวียน จากสยาม สู่ แคนาดา 1931 โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เกี่ยวกับแผนที่ภายในสวนสาธารณะ

READ MORE

นิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรอิตาลี ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2476 ถึง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2477

READ MORE

ชมนิทรรศการหมุนเวียน"สัปดมราชา บรมราชาภิเษก" รูปแบบ Virtual Museum

วันที่ 24 เมษายน - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา

โดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศอิตาลีและการเสด็จประพาสราชอาณาจักรอิตาลีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อ พ.ศ.2476-2477

READ MORE

ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดนิทรรศการหมุนเวียน เกี่ยวกับกีฬาในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE