ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวงานสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสฯ

แถลงข่าวงานสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสฯ

 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสฯ แถลงข่าวงาน ''100 ปีพระบารมีปกเกล้าฯ เหล่านักเรียนไทย'' ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราขเทวี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณแอฟว์ ลูแบ็ง (Eve Lubin) ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ ผู้แทนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคุณเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต้อนรับ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา คุณเปรมิกา สุจริตกุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสฯ คุณกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และคุณศิรเวท ศุขเนตร เลขาธิการคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลนักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น ร่วมกันให้รายละเอียดที่มาและกิจกรรมในงาน
 
โดยงานเฉลิมพระเกียรติ ''100 ปีพระบารมีปกเกล้าฯ เหล่านักเรียนไทย'' ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ภายในงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดนิทรรศการ ''ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส'' มีการนำเสนอประวัติศาสตร์ผ่านสื่อต่าง ๆ พิธีพระราชทานรางวัลให้กับนักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น รวมถึงผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับนักเรียนเก่าฝรั่งเศสฯ  และปิดท้ายด้วยการเสวนา Lunch talk โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม และ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 

ภาพประกอบ