หนังสือแนะนำ

วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7


สาระสังเขป : สิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งแสดงถึงพระราชจริยวัตรและพระราชนิยมที่หลากหลาย และแสดงให้เห็นความสนพระราชหฤทัย ทั้งด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ด้านดนตรี ด้านกีฬา การทรงพระอักษร และสิ่งของสะสมส่วนพระองค์ เป็นวัตถุที่อยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ นำเสนอที่มา ลักษณะการใช้งาน และเรื่องราวความเกี่ยวเนื่องถึงทั้งสองพระองค์
 
ผู้เรียบเรียง : แพรวชมพู ชุณหอุไร และ จิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ 
ISBN : 9786164762848
Call number : DS570.3.ป2 .ว633 2565
ปีที่พิมพ์ : 2565
หมวดหมู่ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า, พระปกเกล้าศึกษา
 
 
อ่านฉบับเต็มได้โดยการ Scan QR Code ได้ที่ปกหนังสือ