นิทรรศการหมุนเวียน

เปิดเทอมแล้ว เปิดประเทศแล้ว และพิพิธภัณฑ์เปิดต้อนรับทุกท่านแล้วค่ะ เตรียมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal กับ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิดเทอมแล้ว เปิดประเทศแล้ว และพิพิธภัณฑ์เปิดต้อนรับทุกท่านแล้วค่ะ เตรียมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal กับ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
ท่านจะได้พบกับประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนพื้นที่โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ  ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสังคม รูปแบบสถาปัตยกรรมรวมถึงการใช้สอยอาคาร ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ เรื่อง “เล่าเรื่องอาคาร กับวันวานรอบพิพิธภัณฑ์”
 
โดยนิทรรศการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคม วิถีชีวิตของผู้คน และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนพื้นที่รอบอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ภายในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีสื่อและกิจกรรมให้ร่วมสนุกภายในนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์  

enlightenedอย่ารอช้าค่ะ     เข้าไปเยี่ยมชม ได้ เลยค่ะ  
 
 

VTR MUSEUM BUILDING AND SURROUNDING SPACE