นิทรรศการหมุนเวียน

ชมนิทรรศการหมุนเวียน"สัปดมราชา บรมราชาภิเษก" รูปแบบ Virtual Museum

 

 
ชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง สัปดมราชา บรมราชาภิเษก ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
 
ซึ่งได้จัดแสดงไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์)
 
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว