นิทรรศการหมุนเวียน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน  เรื่อง จาก “สยาม” สู่ “แคนาดา” 1931

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง จาก “สยาม” สู่ “แคนาดา” 1931

 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย  จัดนิทรรศการหมุนเวียน จากสยาม สู่ แคนาดา 1931  โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เกี่ยวกับแผนที่ภายในสวนสาธารณะ ซึ่งระบุตำแหน่งของต้นไม้และพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาษาอังกฤษว่า King Prajadhipok, Siam, 1931 และการค้นคว้าข้อมูลจากหอจดหมายเหตุเมืองวิคตอเรีย พบว่าเป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกในคราวเสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น ค.ศ.1931 จึงนำไปสู่การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้เนื้อหาในประเด็นนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
เดิม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จฯ เยือนประเทศแคนาดา ค.ศ. 1931 จากเอกสารจดหมายเหตุ งานวิจัย และข่าวการเสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐอเมริกาจากราชกิจจานุเบกษา ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศแคนาดาอยู่บางส่วน ว่าเป็นการเสด็จฯ ในคราวเดียวกับการเสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น เมื่อ ค.ศ.1931 พระองค์เสด็จฯ กลับมายังประเทศแคนาดาอีกครั้งหลังจากการรักษาพระเนตรและการพักรักษาพระวรกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประทับอยู่ที่ประเทศแคนาดาราวหนึ่งเดือน เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชกิจส่วนพระองค์
 
นอกจากนั้น พิพิธภัณฑ์ฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเสด็จฯ ไปยังสถานที่สำคัญของทั้งรัฐบาลและเอกชน บุคคลสำคัญจากรัฐบาลสถานทูตฝรั่งเศส รวมถึงพบภาพถ่ายอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จฯ เยือนประเทศแคนาดา ค.ศ.1931
 
นิทรรศการหมุนเวียน “จาก ‘สยาม’ สู่ ‘แคนาดา’ 1931” ในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในการเสด็จฯ เยือนประเทศแคนาดา ค.ศ.1931 และที่สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 61 ปี ความสัมพันธ์ไทย - แคนาดา พ.ศ. 2565  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage : kingprajadhipok museum
โทร 022803413-4 ต่อ 401