นิทรรศการหมุนเวียน


เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เหรียญกลมแบนด้านหน้าแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ด้านข้างมีอักษรที่ขอบ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

อ่านต่อ

ตาลปัตรพัดรองที่ระลึกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงภายในนิทรรศการ สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

พัดหน้านางพื้นผ้าแพรสีเขียว ปักไหมเป็นภาพพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรูปพระแสงศร 3 องค์ อันเป็นราชศาสตราวุธของพระราม

อ่านต่อ

สัปดมราชา (สับ-ดะ-มะ-รา-ชา) พระมหากษัตริย์พระองค์ที่เจ็ด

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดง นิทรรศการ “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก”

อ่านต่อ

สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

วันที่ 24 เมษายน - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ในฐานะที่ทรงเป็นนักกีฬา

อ่านต่อ

ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดนิทรรศการหมุนเวียน เกี่ยวกับกีฬาในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ''สานศิลปาชีพสองขัตติยะราชนารี''

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน

พิพิธภัณฑ์ฯ เห็นว่าหนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความน่าสนใจ จึงนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน 14 มีนาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ