นิทรรศการเคลื่อนที่


นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดยะลา

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลนครยะลา ได้จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

นิทรรศการภาพถ่าย

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณชั้น 5

อ่านต่อ

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 6 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดจันทบุรี

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 22 พ.ค. 2560

อ่านต่อ