News

พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม

พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ในฐานะที่ทรงเป็นนักกีฬา

READ MORE
7 Hidden Treasures : ตามล่าสมบัติล้ำค่า 7 อย่าง

7 Hidden Treasures : ตามล่าสมบัติล้ำค่า 7 อย่าง

วันหยุดที่จะถึงนี้วางแผนไปเที่ยวไหนกันหรือยัง??? ถ้ายัง..พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอชวนมาสนุกกับ กิจกรรม 7 Hidden Treasures : ตามล่าสมบัติล้ำค่า 7 อย่าง หาครบ 7 อย่างรับของรางวัลไปฟรีๆ !!!

READ MORE
''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561

READ MORE