News

ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม

ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดนิทรรศการหมุนเวียน เกี่ยวกับกีฬาในพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE
7 Hidden Treasures : ตามล่าสมบัติล้ำค่า 7 อย่าง

7 Hidden Treasures : ตามล่าสมบัติล้ำค่า 7 อย่าง

วันหยุดที่จะถึงนี้วางแผนไปเที่ยวไหนกันหรือยัง??? ถ้ายัง..พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอชวนมาสนุกกับ กิจกรรม 7 Hidden Treasures : ตามล่าสมบัติล้ำค่า 7 อย่าง หาครบ 7 อย่างรับของรางวัลไปฟรีๆ !!!

READ MORE
''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561

READ MORE