News

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ 2563

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ 2563

"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" งานวันเด็กแห่งชาติ 2563 บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ น้องๆ และผู้ปกครองเดินทางมาร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

READ MORE
สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกข้อตกลงฯกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกข้อตกลงฯกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรม

READ MORE
นิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

นิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า” โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญจากทางพิพิธภัณฑ์

READ MORE
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจำนวน 2 รางวัลได้แก่ ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ

READ MORE
เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน ครั้งที่ 3  จ.กระบี่

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน ครั้งที่ 3 จ.กระบี่

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน จังหวัดกระบี่"

READ MORE
เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น

READ MORE
เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 จังหวัดยะลา

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 จังหวัดยะลา

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE