News

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

READ MORE
นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดยะลา

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดยะลา

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลนครยะลา ได้จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) จังหวัดยะลา

READ MORE
พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม

พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ในฐานะที่ทรงเป็นนักกีฬา

READ MORE
7 Hidden Treasures : ตามล่าสมบัติล้ำค่า 7 อย่าง

7 Hidden Treasures : ตามล่าสมบัติล้ำค่า 7 อย่าง

วันหยุดที่จะถึงนี้วางแผนไปเที่ยวไหนกันหรือยัง??? ถ้ายัง..พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอชวนมาสนุกกับ กิจกรรม 7 Hidden Treasures : ตามล่าสมบัติล้ำค่า 7 อย่าง หาครบ 7 อย่างรับของรางวัลไปฟรีๆ !!!

READ MORE
''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561

READ MORE