News

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

''เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง''

ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561

READ MORE
สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “การสืบสานและริเริ่มพระราชไมตรีกับยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 7”

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “การสืบสานและริเริ่มพระราชไมตรีกับยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 7”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมมือกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การสืบสานและริเริ่มพระราชไมตรีกับยุโรปสมัยรัชกาลที่ 7"

READ MORE
นิทรรศการ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

นิทรรศการ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

READ MORE
พิพิธภัณฑ์ฯ ยามค่ำคืน (Night at the Museum.)

พิพิธภัณฑ์ฯ ยามค่ำคืน (Night at the Museum.)

ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

READ MORE