News

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรับรางวัล Museum Thailand Awards 2020

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรับรางวัล Museum Thailand Awards 2020

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าเข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานในการมอบรางวัล ครั้งนี้ ณ อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ
 
โดย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 จำนวน 2 รางวัล 
  • รางวัลประเภทที่ 1 ได้แก่ ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่นด้านการสื่อความหมายและการสร้างประสบการณ์
  • รางวัลประเภทที่ 2 ได้แก่ Museum Thailand Vote 2020  จากคะแนนความนิยมของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ ในอันดับที่ 10

Gallery