News

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า จ.นครปฐม และ พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

พิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า จ.นครปฐม และ พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” และพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
 
โดยพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” นั้น ได้รับเกียรติจาก นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจังโครงการฯ และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) เป็นผู้กล่าวเปิด จากนั้นได้ร่วมเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ ภายในนิทรรศการมีการบรรยายพิเศษประกอบนิทรรศการ โดย ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
 
จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การอนุรักษ์ และการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยผู้บริหารที่ร่วมลงนามได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต (ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 
รายละเอียดการจัดแสดง 
นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นรัชสมัย พัฒนาการประชาธิปไตยไทย รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครปฐมและมรดกภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่ 7 รวมทั้งเกมและกิจกรรมสนุก ๆ มากมายภายในนิทรรศการ ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ ชั้น 5 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) 
เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 02 482 2013-5

Gallery