News

วันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565

 

นางกาญจนา  ศรีปัดถา  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย ภายใต้แนวคิด “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย : The Power of Thai Museum” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2565  ที่ผ่านมา 


กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยเป็นการรวบรวมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของแต่ละพิพิธภัณฑ์ โดยในปีนี้ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้เน้นให้เครือข่ายพิพิธภัรฑ์ได้แสดงพลังของพิพิธภัณฑ์ไทยในการขับเคลื่อนสังคม และอยากให้พิพิธภัณฑ์ได้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน ภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวดภาพถ่านภายใต้แนวคิด “The Power of Thai Museum” ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ A New Museum Definition : ICOM Prague 2022"
และในช่วงท้ายของการจัดกิจกรมมีการเปิดโอกาสให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมนำเสนอแนวคิดภายใต้หัวข้อ The Power fo Achieving Suctainbility” จาก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง จ.นครปฐม มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปัมภ์ และพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อีกกว่า10 พิพิธภัณฑ์ 
 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้นำเสนอแนวคิด ในหัวข้อ การปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ : นิทรรศการหมุนเวียนเล่าเรื่องอาคารกับวันวานรอบพิพิธภัณฑ์และการเริ่มต้นเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
 
โดยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนด้วยการเล่าเรื่องราวประกอบโบราณวัตถุเป็นหลักมาโดยตลอด แต่เมื่อผู้เข้าชมไม่สามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ในสถานที่จริงได้ การเล่าเรื่องที่เดิมเน้นผ่านโบราณวัตถุเป็นตัวละครเอกจึงมีการปรับเปลี่ยนให้เน้นการบอกเล่า และแนะนำตัวเองของพิพิธภัณฑ์อีกครั้งในโลกออนไลน์ให้ได้รู้จักตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์เก่าแก่อายุ 110 ปี ที่โดดเด่นสวยงามตั้งอยู่บนพื้นที่แวดล้อมด้วยสถานที่และเส้นทางทางประวัติศาสตร์
 
ไม่เพียงเท่านั้นเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา ยังเพิ่มการบริการในส่วนของ การยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และการศึกษาข้อมูลในยุคปัจจุบันที่สามารถ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ไหน สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเองจากการอ่านเนื้อหาที่บรรณารักษ์/นักจดหมายเหตุ/ภัณฑารักษ์ได้รวบรวมและจัดทำขึ้น


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://studiescenter.kingprajadhipokmuseum.com/home

Gallery