News

เหรียญและเข็มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า จัดโครงการสัมนาพระปกเกล้าศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “เหรียญและเข็มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 
โดยมีวิทยากรด้านนักสะสมเหรียญและนักวิชาการมาร่วมพูดคุยในงานอาทิ นายภุชชงค์ จันทวิช ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุโบราณ และอนุกรรมการจัดหาและอนุรักษ์โบราณวัตถุทางพิพิธภัณฑ์ และเรืออากาศตรีสามารถ เวสุวรรณ์ จากสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยและอนุกรรมการจัดหาและอนุรักษ์โบราณวัตถุฯ ณ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ภายในงานได้มีการนำเหรียญที่ระลึกในงานหรือพิธีต่างๆมาร่วมโชว์ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชมด้วยเช่นกัน เช่น เหรียญที่ระลึกในการแข่งเรือในงานเปิดปฐมบรมราชานุสสรณ์และสมโภชพระนคร 150 ปี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พระพุทธศักราช 2475 หรือแถบแพรเหรียญเสด็จเถลิงราชมไหศวรยสมบัติบรมราชาภิเษก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2465  หรือ สามารถชมย้อนหลังได้ที่เพจของพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ค่ะ  https://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum/videos/1619487175120937

Gallery