News

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" ปี 2566


 

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยอีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในรัชสมัยของพระองค์
 
  • ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อาคาร 9-11
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-19.00 น.
  • หมายเหตุ  : ไม่เสียค่าเข้าชม