ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ “เครื่องต้นวังเครื่อง สู่ครัวนอกวัง”


     
 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการ "เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง" ซึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จัดขึ้น เพื่อนำเสนอเรื่องราวของอาหารชาววังที่มีการนำออกมาสู่ครัวนอก อีกทั้ง "อาหาร" เป็นเรื่องที่ต้องพบเจอทุกวันและผู้คนทั่วไปให้ความสนใจอยู่เสมอ ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่า อันได้แก่ เมนูพระกระยาหาร ชุดภาชนะเครื่องเสวย เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม มีด แก้ว เป็นต้น แบบร่างพวงมาลา พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เป็นต้น ผ่านสื่อเพื่อเสนอองค์ความรู้ และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องต้นวังหลวง เพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องราว พระกระยาหารในตลอดช่วงพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว รวมถึงสืบเนื่องจากอาหารในวังสู่อาหารสามัญชน
 
**เข้าชมฟรี**
 
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.