ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 4

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 4


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “กล้องฟิล์มร่วมสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องและฟิล์มกระจก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร หัวหน้ากลุ่มภาควิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณชัยอนันต์ บุญสูงเนิน นักถ่ายภาพผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มกระจก สมาชิกชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงพัฒนาการของกล้องฟิล์มและภาพถ่ายกระจกซึ่งมีประวัติศาสตร์เพื่อบันทึกเรื่องราวของสังคม ณ ชั้น 1 ห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ภายในงานสัมมนาวิชาการได้มีกิจกรรม exclusive : การนำชมนิทรรศการหมุนเวียน “เผย วัตถุเคยซ่อน” เรื่อง “กล้องฟิล์มร่วมสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของกล้องส่วนพระองค์ที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน นำโดย นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ และอีกกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจคือ การสาธิตกระบวนการถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจกเปียก (Wet Plate Collodion) คุณชัยอนันต์ บุญสูงเนิน นักถ่ายภาพผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มกระจก
 
ท่านใดที่พลาดงานสัมมนาในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะ นิทรรศการหมุนเวียน“ เผยวัตถุเคยซ่อน” ยังคงจัดแสดงให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชม และถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกได้ ตั้งแต่วันนี้ – 23 ก.ค. 66 นี้ค่ะ เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะคะ สามารถเข้าชมได้ที่ ชั้น 1 ห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพประกอบ