ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “พัฒนาการประชาธิปไตยแบบไทยไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “พัฒนาการประชาธิปไตยแบบไทยไทย”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ
เรื่อง “พัฒนาการประชาธิปไตยแบบไทยไทย”

โดย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562    เวลา 13.00 - 16.00 น.
 ณ ห้องสัมมนาชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(หลานหลวง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ)

 สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) - ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
 ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมสัมมนา ที่ https://forms.gle/ZUqfSDjcHN4QTKJ6A