ข่าวประชาสัมพันธ์

“ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์ แบ่งฝันปันความรู้” ประจำปี 2562

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม “ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์ แบ่งฝันปันความรู้”ประจำปี 2562 ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญยิ่งของการก่อกำเนิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 โดยเรียนรู้ผ่านบรรยากาศการชมพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งการเดิน การฟัง การสัมผัสกับวัตถุจำลอง พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัล โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ภาพประกอบ