ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดงานเสวนา “ผ่านฟ้า ณ อิตาลี” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”


เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงานเสวนา “ผ่านฟ้า ณ อิตาลี” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า” จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 
โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร นายกสมาคมไทย-เยอรมัน และภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ และรองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศอิตาลีและการเสด็จฯ ประพาสประเทศอิตาลีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อพ.ศ.2476-2477 (ตามปฏิทินเดิม) 
 
โดยในช่วงแรก รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล เป็นผู้เริ่มบรรยายถึงความเป็นมาของประเทศอิตาลีตั้งแต่การรวมชาติจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งการขึ้นมามีอำนาจของนายเบนิโต มุสโสลินี ผู้นำคณะฟาสซิสต์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงบริบททางสังคมที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศและกิจการที่เกิดขึ้นมากมายในยุคฟาสซิสต์ ดังที่ได้จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการหมุนเวียนดังกล่าว
 
 
หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จฯ ประพาสประเทศอิตาลีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อพ.ศ.2476-2477 (ตามปฏิทินเดิม) และยังมีการเปรียบเทียบกับการเสด็จฯ เยือนประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน เนื่องจากเป็นประเทศที่วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและยังมีบริบททางการเมืองที่คล้ายกับประเทศอิตาลี พร้อมทั้งนำภาพหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวเกี่ยวกับการเสด็จฯ เยือนประเทศอิตาลีของทั้งสองพระองค์มาให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาได้รับชมกัน

ภาพประกอบ