Mediaก่อนขึ้นครองราชย์ : ทรงศึกษาวิชาเสนาธิการทหาร

ก่อนขึ้นครองราชย์ : ชีวิตครอบครัวของพระองค์

ก่อนขึ้นครองราชย์ : ทรงอภิเษกสมรส

ก่อนขึ้นครองราชย์ : ทรงผนวช

ก่อนขึ้นครองราชย์ : แรกทรงรับราชการ

ทรงศึกษา ณ สหราชอาณาจักร : นายทหารปืนใหญ่ม้าแห่งอังกฤษ

ทรงศึกษา ณ สหราชอาณาจักร : สายสัมพันธ์...ที่อีตัน

ทรงศึกษา ณ สหราชอาณาจักร : ช่วงพระชนม์...ที่อีตัน

ทรงศึกษา ณ สหราชอาณาจักร : ผลการศึกษาของเจ้าชายแห่งสยาม

ทรงศึกษา ณ สหราชอาณาจักร : สุภาพบุรุษอีตัน

โสกันต์และเฉลิมพระนาม

เจริญพระชนม์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง