Mediaพระราชนิยมในพระปกเกล้า : ศาลาเฉลิมกรุง

นิทานของลุง "แหวนวิเศษ"

ภาพยนต์อัมพร

มรดกภาพยนต์พระปกเกล้า

ทรงอุปถัมภ์วงเครื่องสายฝรั่งหลวง

กีฬาทรงโปรด

วังไกลกังวล

ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดาราราม

เพลงไทยพระราชนิพนธ์ : โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง

เพลงไทยพระราชนิพนธ์ : เขมรลออองค์

เพลงไทยพระราชนิพนธ์ : ราตรีประดับดาว

ทรงสนับสนุนการดนตรี ไทย