Mediaทรงครองสิริราชสมบัติ : ดุลยภาพงบประมาณ

ทรงครองสิริราชสมบัติ : เสนาบดีสภาในรัชสมัย

ทรงครองสิริราชสมบัติ : สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและสยามในรัชสมัย

ทรงครองสิริราชสมบัติ : พระราชบันทึก Democracy in Siam

ทรงครองสิริราชสมบัติ : ทรงแต่งตั้งอภิรัฐมนตรี

ทรงครองสิริราชสมบัติ : สยามเมื่อผลัดแผ่นดิน

ทรงปรับเปลี่ยนพระราชพิธีให้เข้ากับยุคสมัย

ทรงครองสิริราชสมบัติ : ทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี

ทรงครองสิริราชสมบัติ : เสด็จขึ้นสู่ราชสมบัติ

สยามในกระแสธาร : สยามเมื่อยามประสูติ

ก่อนขึ้นครองราชย์ : ทรงเป็นรัชทายาท

ก่อนขึ้นครองราชย์ : ทรงกลับเข้าปฏิบัติราชการทหาร