ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

 

ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา แหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสารชั้นต้น ภาพยนตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนวารสาร หนังสือทั่วไป เพื่อให้บริการแก่สาธารณชน
เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.00 - 16.00 น.