นิทรรศการหมุนเวียน

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 


พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมรูปครึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงอยู่ด้านหน้างานนิทรรศการ “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” พระบรมรูปฯแสดงให้เห็นการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างชัดเจนสวยงามคล้ายกับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยประติมากรผู้สร้างสรรค์คือ นายรูดอล์ฟ เวนนิ่ง (Rudolf Wening) ชาวสวิสผู้รับราชการในราชสำนักสยามช่วง พ.ศ. 2466 - 2472  พระบรมรูปฯ ทำด้วยวัสดุปูนปาสเตอร์หล่อ ใช้เทคนิคการใช้สีเพื่อให้เกิดมิติแสงและเงา คล้ายอย่างผิวโลหะที่มีคราบหรือความวาวจากอายุการใช้งานที่เรียกว่า พาทิน่า (Patina) ซึ่งคาดว่าประติมากรใช้วิธีการลงสีฝุ่นบนผิวปูนปาสเตอร์ที่มีการเคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อให้มีสีเข้ม

*พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับยืมจากพระราชมรดกราชสกุลบริพัตร