นิทรรศการหมุนเวียน

KPM Quiz : รู้จริงหรือไม่

“KPM Quiz : รู้จริงหรือไม่”

 

กิจกรรมมีทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.

▪กติกาและวิธีการเล่น

1.ดูภาพและตอบคำถามให้ถูกต้องว่าเป็นภาพอะไร (5 ข้อ)
2.แคปภาพที่ชื่นชอบจาก Virtual Museum อย่างน้อย 1 ภาพ
พร้อมบอกเหตุผลประกอบ

3.ส่งข้อ 1 + 2 มาทางข้อความ Facebook เท่านั้น

 

เตรียมส่องได้แล้ววันนี้ที่

https://www.kpi-vmuseum.com/

 

1 คน เล่นได้ 1 ครั้ง/สัปดาห์

#KingPrajadhipokMuseum #KPMquiz #MuseumFromAnyWhere