หนังสือแนะนำ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471


หนังสือเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ เลียบมณฑลภูเก็ต พ.ศ. 2471 จัดพิมพ์ขึ้นในวาระคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เป็นเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับการประชุมเตรียมการ บันทึกการประชุม หมายกำหนดการและการจัดขบวนเสด็จ พระราชดำรัส ค่าใช้จ่าย รวมถึงภาพถ่ายในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดต่างๆ