นิทรรศการเคลื่อนที่

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน ครั้งที่ 3  จ.กระบี่

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน ครั้งที่ 3 จ.กระบี่

 
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดินอันดามัน จังหวัดกระบี่" โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในหัวข้อ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” และพิธีเปิดเริ่มในเวลา 11.00 น. โดยมีนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้สามารถเข้ามาชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ภาพประกอบ