นิทรรศการเคลื่อนที่

นิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า ครั้งที่ 1 จ.ประจวบคีรีขันต์


 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยมีการบรรยายพิเศษจากท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางนฤวรรณ พินิจ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีฯ
 
ทั้งนี้ท่านที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการฯดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต

ภาพประกอบ