นิทรรศการเคลื่อนที่

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ประจำปี 2564

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ประจำปี 2564

 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางสาวชลลดา สังวร หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
 
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายพิเศษเรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะเข้าชมนิทรรศการที่บอกเล่าถึงเรื่องราวการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง ความเป็นอยู่ของประชาชน อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 โซน
 
  • โซนที่ 1 ประชาธิปกธรรมราชา
  • โซนที่ 2 การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ “กษัตริย์นักพัฒนา...สู่สยามศิวิไลซ์”
  • และโซนที่ 3 จังหวัดน่าน
 
ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ในวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

VTR มองสยามตามรอยพระปกเกล้า 2564 น่าน

ภาพประกอบ