นิทรรศการเคลื่อนที่

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จ.ลำพูน

 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
 
 
ภายในงานได้รับเกียรติจากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น
 
 
และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษเรื่อง“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ อาคารคุณธรรม ศูนย์นักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2565 ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาพประกอบ