นิทรรศการหมุนเวียน

นิทรรศการหมุนเวียน “เผย วัตถุเคยซ่อน” หัวเรื่องที่สอง “แบบร่างเอกสารงานพิมพ์ในพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

นิทรรศการหมุนเวียน “เผย วัตถุเคยซ่อน” หัวเรื่องที่สอง “แบบร่างเอกสารงานพิมพ์ในพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอนำเสนอนิทรรศการหมุนเวียน หัวเรื่องที่สองกับเรื่องราวตั้งแต่สยามกับกระดาษ สยามกับงานพิมพ์ สยามศิลป์กับการออกแบบ และงานพิมพ์สิ่งสะสม:รูปยาซิกาแรต และจัดแสดงโบราณวัตถุที่น่าสนใจหลายชิ้นที่ยังไม่เคยถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ มาก่อน ประเภทสิ่งพิมพ์และแบบร่าง อาทิ แบบร่างพระแสงดาบญี่ปุ่นพระปรมาภิไธยย่อ ปปร แบบร่างพระธรรมาธิปกบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และตัวอย่างชุดรูปยาซิกาแรตในสยาม เช่น ชุดเจ้านายไทย ชุดทำนายฝัน เป็นต้น 
 
ทั้งนี้เมื่อวันเปิดตัวนิทรรศการ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมายังมีการเสวนาพิเศษจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางราชสำนัก และพระราชพิธี และนายเอนก  นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2563 นักวิชาการประวัติศาสตร์ และนักเขียนสารคดี ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ ในหัวข้อ “เอกสารงานพิมพ์ในช่วงพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 
รายละเอียดการเข้าชม สามารถติดตามและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน หัวเรื่องที่สองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กันยายน 2566
 
  • ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
  • ไม่เสียค่าเข้าชม

ภาพประกอบ